Ez a menüoldal a gondozottakkal történő elszámolások készítésére szolgál.

  • Gyógyszerfogyásról, térítési díjról lehet számlát készíteni.
  • A lakókkal történő elszámolást el lehet készíteni.

Lehet áfás és nem áfás számlát készíteni. Az utóbbi esetben a számlaszám alatti listában be kell jelölni az áfamentesség jogcímét. Lehetőség van a számlaszám elé megkülönböztető betűt, betűket írni, kivédendő a hasonló szerkezetű számlák azonosságát. Az „Op” rubrikába írt betűt a program menti, legközelebbi számlázásnál hozza, a továbbiakban nem kell vele foglalkozni.

A számlaszám a törvény által előírtaknak megfelelően, automatikusan növekszik, nem lehet rajta változtatni. A program az Áfa törvényben megfogalmazottaknak megfelelő Áfa bontásban, a „tételenkénti” és az „összesen” adatok mellett is feltünteti az adatok adómérték szerinti részletezését, az adó alapját és összegét.

A program a számla tartalma mellett eleget tesz az APEH által előírt működési feltételeknek is. A program biztosítja a kihagyás- és ismétlésmentes számlaszám folytonosságot mindaddig, amíg illetéktelen külső beavatkozás nem történik a programban vagy az adatbázisban. Eleget tesz továbbá a rendeletben előírt gépi programokra vonatkozó rendelkezéseknek, miszerint biztosítja a számpéldányok megfelelő sorszámozását

A számlaszám az adatbázisban kódolva van.  Csak a számítógép meghibásodásakor, vagy szándékos adatbázis rongálás esetén történhet zavar a sorszámok szabályszerűségében. Ez ellen a rendszeres mentés további védelmet nyújt.

A számlakészítés feltétele, hogy a törzskarton oldalon legyen beírva a lakó jövedelme, térítési díja. A kötelező maradványt csak akkor kell beírni, ha összege eltér az általánosan meghatározott összegtől. Az általánosan meghatározott kötelező maradványt a könyvelés oldalon kell beírni és lementeni

A megfelelően elkészített számlának tartalmaznia kell a Vtsz kódot, az áfa körbe tartozóknak az áfát is.