ARCHÍV SZÁMLA

Az elkészült számlák listáját ebben az ablakban lehet megtekinteni. Dupla rákattintással megjelenik az eredeti számla, amit ha kell, ismét ki lehet nyomtatni, vagy ha szükséges le lehet sztornózni. A lesztornózott számla mellett látható, hogy sztornózva lett, és a következő számlaszámra elkészül az érvénytelenítő számla negatív összeggel..

Bővebben
ELSZÁMOLÁS A GONDOZOTTAL

A megfelelő lista összeállításához szükséges, hogy a törzskarton oldalon a lakó nyugdíj és térítési díj rubrikái ki legyenek töltve. A gyógyszerköltség csak akkor jelenik meg az elszámolásban, haezzel a programmal nyomtatják a lakók gyógyszerszámláját.

Bővebben
NAV RÉSZÉRE KÉSZÍTHETŐ KIMUTATÁS

A számlázással kapcsolatban 2016 január 1-től életbe lépő jogszabályi változásnak megfelel a program, vagyis rendelkezik az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkcióval az alábbiak szerint:   „11/A. § A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) […]

Bővebben
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓ

Ez a menüoldal a gondozottakkal történő elszámolások készítésére szolgál. Gyógyszerfogyásról, térítési díjról lehet számlát készíteni. A lakókkal történő elszámolást el lehet készíteni. Lehet áfás és nem áfás számlát készíteni. Az utóbbi esetben a számlaszám alatti listában be kell jelölni az áfamentesség jogcímét. Lehetőség van a számlaszám elé megkülönböztető betűt, betűket írni, kivédendő a hasonló szerkezetű […]

Bővebben
GYÓGYSZERSZÁMLA

készítésekor ki kell választani a hónapot, melyről a számlák készülnek, Csak lezárt gyógyszerlapról lehet gyógyszerszámlát készíteni.  Az esetlegesen hiányzó Vtsz kódot a kis figyelmeztető ablakban pótolni kell. A gyógyszerszámlánál a „Kiegészítő adatok” gombbal kinyitott ablakban látható a jövedelem, a térítési díj, a kötelező maradvány, stb. Ha van egyéb költsége a lakónak, be lehet írni.  A […]

Bővebben
TÉRÍTÉSI DÍJ számlázása

A térítési díjról jelenleg csak áfa nélküli számla készíthető. Ha a lakó az elszámolandó hónapban az intézménytől valamely ok miatt távol töltött napokat, akkor a megfelelő rubrikákba be kell írni a távol töltött napok számát. A program ennek figyelembe vételével számolja ki a fizetendő összeget.  Nyomtatás

Bővebben