ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓ

Ez a menüoldal a gondozottakkal történő elszámolások készítésére szolgál. Gyógyszerfogyásról, térítési díjról lehet számlát készíteni. A lakókkal történő elszámolást el lehet készíteni. Lehet áfás és nem áfás számlát készíteni. Az utóbbi esetben a számlaszám alatti listában be kell jelölni az áfamentesség jogcímét. Lehetőség van a számlaszám elé megkülönböztető betűt, betűket írni, kivédendő a hasonló szerkezetű […]

Read more
GYÓGYSZERSZÁMLA

készítésekor ki kell választani a hónapot, melyről a számlák készülnek, Csak lezárt gyógyszerlapról lehet gyógyszerszámlát készíteni.  Az esetlegesen hiányzó Vtsz kódot a kis figyelmeztető ablakban pótolni kell. A gyógyszerszámlánál a „Kiegészítő adatok” gombbal kinyitott ablakban látható a jövedelem, a térítési díj, a kötelező maradvány, stb. Ha van egyéb költsége a lakónak, be lehet írni.  A […]

Read more
TÉRÍTÉSI DÍJ számlázása

A térítési díjról jelenleg csak áfa nélküli számla készíthető. Ha a lakó az elszámolandó hónapban az intézménytől valamely ok miatt távol töltött napokat, akkor a megfelelő rubrikákba be kell írni a távol töltött napok számát. A program ennek figyelembe vételével számolja ki a fizetendő összeget.  Nyomtatás

Read more
ARCHÍV SZÁMLA

Az elkészült számlák listáját ebben az ablakban lehet megtekinteni. Dupla rákattintással megjelenik az eredeti számla, amit ha kell, ismét ki lehet nyomtatni, vagy ha szükséges le lehet sztornózni. A lesztornózott számla mellett látható, hogy sztornózva lett, és a következő számlaszámra elkészül az érvénytelenítő számla negatív összeggel..

Read more
ELSZÁMOLÁS A GONDOZOTTAL

A megfelelő lista összeállításához szükséges, hogy a törzskarton oldalon a lakó nyugdíj és térítési díj rubrikái ki legyenek töltve. A gyógyszerköltség csak akkor jelenik meg az elszámolásban, haezzel a programmal nyomtatják a lakók gyógyszerszámláját.

Read more
NAV RÉSZÉRE KÉSZÍTHETŐ KIMUTATÁS

A számlázással kapcsolatban 2016 január 1-től életbe lépő jogszabályi változásnak megfelel a program, vagyis rendelkezik az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkcióval az alábbiak szerint:   „11/A. § A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) […]

Read more