A térítési díjról jelenleg csak áfa nélküli számla készíthető.

Ha a lakó az elszámolandó hónapban az intézménytől valamely ok miatt távol töltött napokat, akkor a megfelelő rubrikákba be kell írni a távol töltött napok számát. A program ennek figyelembe vételével számolja ki a fizetendő összeget.  Nyomtatás