A WDE program gyógyszerelő részét akkor is lehet használni, ha nem alakítanak ki raktárkészletet. Ebben az esetben a beállítások menüoldalon érdemes a raktár nélküli üzemmódot bejelölni..

A nyomtatásra kerülő gyógyszerlapokat aláíró személyeket az „Aláírások” gombbal kinyitott ablakban kell megadni.

A gyógyszer-adminisztráció oldalon összeállított gyógyszerlapokat a különböző, alább ismertetett feladatok elvégzése után, hónap végén le kell zárni. A program ilyenkor vonja le a megfelelő raktárakból a gyógyszerlapokon szereplő mennyiségeket. Lezárni akkor is szükséges, ha nincsenek raktárak kialakítva, mert így a korábbi gyógyszerlapok bizonyos védelmet kapnak, a program a lezárt lapokhoz nem nyúl például egy gombbal történő árkorrekciónál, alaplista korrekciónál, stb.

Amennyiben van gyógyszerraktár-készletük, úgy hónap végén, lezárás előtt egy-egy gyógyszerlap ellenőrzésekor érdemes rákattintani a ? gombra, amely mutatja, hogy a gyógyszerlapon szereplő gyógyszerekből mennyi van raktáron, lezárás esetén hogyan alakul majd a készlet és a lista alján a névszerinti, saját teljes raktárkészletet. Ha valamelyik gyógyszerből mínusz mennyiséget mutat, akkor érdemes végiggondolni, hogy megfelelő-e a jogcím, az a gyógyszer szerepel-e a gyógyszerlapon, mint ami a raktárban van, stb. és a szükséges módosításokat lezárás előtt a gyógyszerlapokon el kell végezni.

Természetesen ez a gomb akkor mutatja helyesen az intézeti raktárkészlet várható alakulását, ha megfelelő adatok esetén lezárják a gy.lapot, a következő lakónál megnézik a ? jeles kimutatást, s ha jó, lezárják. Intézeti raktár esetén lehet látni, ahogy újabb lakó lapjának megtekintésekor már alacsonyabb a készlet

A törzskartonon felvitt jövedelem, térítési díj a gyógyszerlapokon megjelenik.

A gyógyszerlapokat lehet:

  • egyesével lezárni, vagy egy kattintással az összest lezárni,
  • lehet egyesével vagy egy kattintással az összest vagy csak a fizetősöket kinyomtatni,
  • lehet fekvő vagy álló helyzetben nyomtatni.

Egy gyógyszerlapot meg lehet nézni és nyomtatni:

  • normál formátumban
  • jobbra, lenn a nyomtató gombok mellet bejelölni a „térit bontás rubrikát”, és térítés szerinti bontásban
  • Áfa bontással
  • részletes gyógyszerlap (ez a formátum csak tájékoztató jellegű, nem nyomtatható))

A lezárt gyógyszerlapokon nem lehet változtatni, de megeshet, hogy valamit kellene igazítani. Ilyenkor a „Gy.lap visszanyit” gombra kell kattintani. A szükséges módosítás elvégzése után újból le kell zárni a „Gy.lap lezár” gombra kattintva.

A gyógyszerlapok egy kattintással sorolhatók át a következő hónapra. Ez az éppen meglévő adatokkal, árral, jogcímmel, adagolással történik, ezért minden hónap végén, lezárás előtt kötelező a gyógyszerlapokon az árkorrekciót elvégezni! Az ár korrigálásakor a program mindig csak azt a hónapot vizsgálja, amely középen be van írva, lezárt lapokhoz nem nyúl a program.

Az árkorrekció történhet:

  • raktárárra, amennyiben vezetnek a programmal gyógyszerraktárt
  • központi raktár árra, ha központi raktárban tartják nyilván a gyógyszereket
  • hatósági árra, ha nincs a programmal gyógyszerraktár kialakítva

Átsorolás után az átsorolt gyógyszerlapokat adott hónapra kell igazítani, hisz változhat az adagolása egy-egy készítménynek, változhat a jogcíme, esetleg az adminisztrációnál átsorolandónak jelölt gyógyszert időközben leállította az orvos. Ezeket a változtatásokat a gyógyszer kijelölése után a „javítás” ablakban kell elvégezni.